تولیدی پیشرفته - کد 33

10037766

1,487,000 تومان

توضیح

 

 

اين نسخه شامل نسخه متوسط (كد32) به انضمام  امكاناتي از قبيل:توليد فرموله ،تخمين توليد و فروش ، تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجي با پسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالي و زماني، اطلاعات نموداري جهت ارزيابي مالي و فـروش, گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره و كاردكـس ريالي و تعـدادي، ترازهاي آزمايشي 6 و 8 ستوني، مرور حسابها و ...)، امكان مغايرت گيري از كليـه سر فصلها، طراحي فاکتورتوسط کاربر، ارسال پيامک هاي پويا /  امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و...)، امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران...  

 

نظرات کاربران

نوشتن نقد و نظر

محصولات بازدید شده