شرکتی پیشرفته - کد 23

10037301

1,357,000 تومان

توضیح

اين نسخه شامل نسخه شرکتی ساده (كد۲۲) به انضمام امكاناتي از قبيل: تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجي با پسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالي و زماني، اطلاعات نموداري جهت ارزيابي مالي و فـروش, گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره و كاردكـس ريالي و تعـدادي، ترازهاي آزمايشي ۶ و ۸ ستوني، مرور حسابها و ...)، امكان مغايرت گيري از كليـه سر فصلها، طراحي فاکتورتوسط کاربر، ارسال پيامک هاي پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و...) ، امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و ... می باشد.

نظرات کاربران

نوشتن نقد و نظر

محصولات بازدید شده